in 育儿

我是小小我是小小飞行员 <br/>双手一伸双手一伸上蓝天 <br/>朵朵白云好像可爱的毛毛狗 <br/>狗狗乖乖伴我巡逻 <br/>嘿! <br/>伴我巡逻飞向前 <br/>蹬蹬腿 <br/>到东海 <...

in 育儿

一个月时:小手小脚能自主活动,能把小拳头送到嘴边,能注视你的眼睛;两个月时:趴着的时候能稍微抬起头,能追视物体和转头看,会看着你微笑;三个月:趴着抬头时,可以撑起上半身,双手可以张开和握拳 ,能咯咯的笑出声;四个月时:追视物体的能力变得更强,能抓着玩具玩,喜欢互动;五个月时:能自如翻身,用手和...

in 育儿

in 默认分类学习

chūn wàng (táng) dù fǔ 《春望》 (唐) 杜甫-----------------------------------------------guó pò shān hé zài, chéng chūn cǎo mù...

in 育儿

yóu yuán bù zhí 《游园不值》 (sòng) yè shào wēng (宋) 叶绍翁yīng lián jī chǐ yìn cāng tái, <br/> 应 怜 屐 齿 印 苍 苔, <br/>...